– Det er ofte tilfeldig om resultatet ender i drap

foto