EU-landene har kommet til enighet om en lov for utslippsgrenser på metan fra olje- og gassimport. Den stiller strenge krav til oljebransjen.

Den nye loven legger press på internasjonale leverandører til å ta grep om utslippene av denne klimagassen.

EU, USA og andre land har forpliktet seg til å redusere metanutslippene med 30 prosent innen 2030.

Innfører nye standarder

Fra 2030 må importører av råolje, gass og kull til Europa dokumentere at leveransene holder seg innenfor en metangrense. Dermed må olje- og gasselskapene innføre nye målestandarder.

Allerede fra 2027 vil det nye regelverket gjelde alle nye kontrakter som inngås om import av olje og gass til EU.

Det legges også ned forbud mot rutinemessig fakling og utlufting på oljeplattformer, noe som bidrar til å slippe metan ut i atmosfæren.

Metan-loven er den første i sitt slag og ble foreslått av EU-kommisjonen i desember 2021 som en del av EUs grønne giv.

Utsendinger fra EUs medlemsland og EU-parlamentet ble enige om lovverket tirsdag kveld. Dermed kunne det nye regelverket kunngjøres bare to uker før klimatoppmøtet COP28 i Dubai.

Norge trolig lite berørt

Regelverket vil mest sannsynlig ha mest innvirkning på store leverandører av gass, som USA, Russland og Algerie.

Etter at Russland kuttet ned på sine leveranser til Europa, er Norge den største leverandøren via rørledning.

Norsk gass har imidlertid et metaninnhold som er blant de laveste i verden.

Loven skal nå godkjennes av EU-parlamentet og Ministerrådet, noe som normalt er en formalitet.