Norske bønder klarte i år bare å produsere 100.000 tonn mathvete. Det fører til at butikkbrød neste år vil inneholde dobbelt så mye utenlandsk som norsk mel.

– Årets tilgang på hvete er bare 25 prosent av gjennomsnittlige mathveteavlinger de siste fem årene. Det betyr at vi må importere langt mer mathvete enn vi pleier, sier Sindre Flø i Felleskjøpet til Nationen.

Flø utarbeider prognosene for kornmarkedet for det bondeeide samvirket, som har ansvaret for å skape balanse i kornmarkedet.

– Tilgangen er ventet å bli nesten like lav som i 2018, som ble preget av tørke, men vi ser vesentlig mindre tilgang på matkorn. Situasjonen skaper også utfordringer for industrien, særlig for matmjølmøllene, men også for kraftfôrindustrien, sier Flø i en pressemelding.

Det norske markedet bruker cirka 318.000 tonn mathvete i året. Siden norske bønder i år bare klarte å produsere 100.000 tonn, må 218.000 tonn mathvete importeres.

I fjor kunne 80 prosent av hveten brukes til mennesker, mens andelen i år bare er 30 prosent. Resten av hveten brukes til kraftfôr.