Fortsetter arbeidet med planen for Jåbekk sør

foto