Kulturminnehistorisk jackpot på Løland

Utgravningsleder Birgitte Bjørkli mener å ha funnet langt mer enn noen kunne vente. Foto: Dag Lauvland