Hei Roald og Espen, det er fint å registrere deres kommentar til den nedslaktingen av sjøfugl ( trolig fredet art) som Helge Andresen har beskrevet i Budstikka og Fædrelandsvennen. Dessverre er dette noe som foregår hver høst fram til 23.12. Det er fint medslike reaksjoner og presseoppslag. Men det mest effektive for å sikre folk mot slike ubehagelige og opprørende hendelser, vil være å gi kommunene anledning til å stoppe jakt på havet i nærmere definerte områder. Det har over år blitt arbeidet med dette,særlig i Søgne, men politikerne er noe nølende.En tidligere leder for Søgne Jeger- og fiskerforbund var med i et slik nettverk. Da kom vi langt i Søgne. Men dette bør tas opp igjen.Blir Søgne Jeger- og fiskerforbund med denne gangen ?

Arkiv