Flertallet i formannskapet ga i sist møte grønt lys for garanti opp til to millioner kroner for utgivelse av Søgne kulturhistorie. Mot Frp sin stemme vedtok formannskapet følgende å stille garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere. Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000. Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Høllen Båtruter

Det ble også vedtatt å støtte Høllen Båtruter for kjøring i helger og ferie for resten av 2017 med kroner 200 000 og videre kroner 200 000 for helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018. Dette var et fellesforslag fra Ap og Høyre. Frp stemte i mot forslaget, og stemte for rådmannens forslag om å ikke bevilge mer penger.

Anbefaling

Ordfører Astrid Hilde sier til bsnett at hun fikk en anbefaling fra administrasjonen om å begge ta disse to sakene opp i kommunestyret.

– Administrasjonen mener at dette er så store beløp at det bør avgjøres i kommunestyret. Jeg retter meg etter deres anbefaling og har satt det på sakskartet, bekrefter Hilde.