Fellesnemda i nye Kristiansand har i dag tirsdag, møte i Kristiansand bystyresal. På sakskartet står videreføring av delegert håndhevingsmyndighet for parkeringsbestemmelser i Kristiansand kommune etter kommunesammenslåing.

I Søgne og Songdalen er det politiet som håndhever dette, noe som har medført at brudd på parkeringsbestemmelsene skjelden eller aldri blir imøtekommet med bot på kommunale parkeringsplasser.

Forslaget går ut på at det skal bli samme håndheving av parkeringsbestemmelsene i Søgne og Songdalen, som det er i Kristiansand i dag, at det er parkeringsselskap som ser til at parkeringsbestemmelsene blir overholdt.

Forslag til vedtak har følgende ordlyd:

1. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at det søkes om delegert håndhevingsfullmaktog at det vil fortsatt håndheves slik Kristiansand kommune har gjort.

2. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at delegert håndhevingsfullmaktgjelder hele kommunen etter kommunesammenslåingen.

3. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at håndhevingen er innrettet slik at det er en reell risiko for å bli oppdaget i hele kommunen, samt at bemanningen er tilstrekkelig.

4. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at klagebehandling, ansettelsesforhold og opplæring, er i samsvar med kravene i vegtrafikklovgivningen.