I forbindelse med en referatsak hvor politikerne ble informert at skjenkebevilling er gitt til Fram UL og deres populære Quiz-fredag stilte Monika Hagen (Ap) et spørsmål om hvem som har ansvar for kontroll. Skjenkebevilling blir gitt fordi det er et lukket selskap.

Da gikk debatten rett i retning UL-Fram og Quizkveldene. Terje Imeland (KrF) startet med å undres over hvorvidt dette er et lukket selskap.

– Jeg vil ikke drepe anledningen, og det er sikkert hyggelig i Finsland. Men det må være ryddig, kan ordføreren svare meg på om dette er et lukket selskap, spurte Imeland.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) kunne meddele øvrige politikere at han har deltatt på Quiz noen ganger.

– Det kan defineres som lukket. Jeg kan ikke se noe annet. Ingen kan bare komme dit, da vil de i tilfelle bli bortvist. Man må være påmeldt og delta, eller ha en funksjon, var svaret.

Arild Birkenes (Frp) var usikker på om ordførerens ord har sin riktighet.

– Hvor mye alkohol trenger de for å løse quiz der oppe, spurte han.

Arne Skraastad (KrF) var på banen.

– Har det vært kontroll der oppe? spurte han.

Ida Grødum, nyvalgt politiker og nestyngst i Songdalens politiske garde ba da om ordet.

- Jeg har vært i kiosken flere ganger. Dette er folk med respekt for regler, fastslo hun.

Tore Smeplass (KrF) er en ivrig quizdeltaker. Så godt som hver gang er han en av deltakerne i laget Ynkenhola. Trønderen som har gjort finslending av seg satte punktum for all spekulasjon.

-E har nok mang fleir seira enn ordføraren, og kan berre sei at dette er flotte kvelda, sa KrF-politikeren.

Monika Hagen som med sitt spørsmål om hvem som har ansvar for kontroll var noe overgitt.

- Det var slett ikke intensjonen med spørsmålet mitt at det skulle bli en debatt om quizkveldene i Finsland. Kun en oppklaring til nye politikere om hvem som utfører dette, siden formannskapet har ansvar, sa Hagen.

- Det er nok delegert til Securitas, informerte Greibesland.

I kveld er det nok en fredagsQuiz på Brandsvoll Herredshus. Maria Puntervold Dale er drivkraften og har nok en gang spørsmålene klare. Det er blitt noen tusen etterhvert.