Tall fra Nav viser at det er 72 menn og 48 kvinner som er arbeidsledige i kommunen. Dette utgjør 2.2 prosent av arbeidsstyrken.

I Songdalen er det 52 menn og 52 kvinner som er arbeidsledige. Dette utgjør 3.3 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Agder er det for øyeblikket høyest ledighet i Songdalen som har 3,3 prosent ledighet. Så følger Kristiansand med 3,2 prosent. Lavest ledighet i oktober 2012 finner vi i Sirdal som har 0,7 prosent Deretter følger Audnedal med 1,3 prosent og Hægebostad med 1,7 prosent ledighet.

- Ledigheten går fortsatt noe ned fra september til oktober. Dette er en normal utvikling på denne tiden av året, sier avdelingsdirektør ved NAV Vest-Agder Per Lund.

- Vi ser også at selv om ledigheten går ned i Vest-Agder, så går den raskere ned i andre deler av landet, sier avdelingsdirektøren.

Det er imidlertid en nokså stabil etterspørsel etter arbeidskraft. Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 141,ingeniør og ikt-fag med 98 samt butikk- og salgsarbeid med 50 utlyste stillinger i oktober.

– Vi har en stabil tilgang i antall stillinger som kommer på markedet, sier Per Lund

Av de 2484 ledige i Vest-Agder er det 1090 kvinner og 1394 menn. De 2484 ledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en stigning i ledigheten på 6 prosent i Vest – Agder. Omregnet i personer betyr det 151 flere ledige nå enn på samme tid i 2011.

Det er nå registrert 115 helt ledige ungdommer under 20 år i Vest-Agder. Dette er opp 9 personer fra september 2012, og er 30 flere enn for 1 år siden. Av de ledige ungdommene har 5 vært ledig mer enn 6 måneder. De 115 helt ledige ungdommene utgjør 4,63 prosent av alle ledige. Tilsvarende tall for landet er 3,5 prosent.