Prosjektleder Sonja Haukaas er strålende fornøyd. Noe skremt da ikke en ungdom hadde dukket opp når starttidspunkt for underskriftsmøtet nærmet seg. Fem over syv var imidlertid over tyve ungdommer klare til å skrive under kontrakten.

- Jeg regner med at vi kommer opp i mellom 25 og 30. Noen var hindret fra å komme i går, så derfor har jeg gitt dem noen ekstra dager hvor de kan kontakte meg for å skrive under, sier Asbjørn Kleveland på telefonen.

Han sier videre at det blir spennende å se om innbyggerne i Kilen vil merke mindre råkjøring spesielt nattestid i helgene, eller når butikken skal nås rett før den stenger på lørdag.

Det er en kjent sak at 120 km forbi den gamle butikken til Kaddeberg skjer langt mer enn det skal, og nå håper initiativtakerne på at dette prosjektet skal endre holdningen hos ungdommen slik at det ikke blir så kult å kjøre gris lenger.

- Gulrota som venter i andre enden er flott, og jeg tror vi får en sabla moro tur. Nå håper jeg bare at alle klarer kravene, og betyr det et spart liv eller en mindre ulykke er alt sammen vel verdt, mener Kleveland som er klar over at det har vært ulike synspunkt på hvorvidt ungdommen skal premieres for noe som egentlig skal være en selvfølge.

Ungdommen har forpliktet seg til å følge trafikkreglene, være et godt eksempel for andre ungdommer i trafikken, gjøre sitt for at støyproblemene i Finsland sentrum reduseres og trafikksikkerheten øker. For å få premien må de også gjennomføre kurs i banekjøring, skadestedsbehandling og Trafoen.