Den endelige skissen til kjedet ble offentliggjort tirsdag 28. mai på møte i fellesnemnda i rådhuset på Tangvall. Det er smykkekunstner Alida Rudjord som står bak skissen. Hovedtema for ordførerkjedet er vannveiene, og kjedet har med seg ulike symboler fra kommunen. – Det er et ærefullt oppdrag å få lage ordførerkjedet til det som blir nye Kristiansand, sier Alida Rudjord i det hun leverer fra seg den endelige tegningen av smykket. – Det er utfordrende å møte ønskene som finnes blant de som har gitt meg oppdraget. Etter utallige tegnetimer er den kunstneriske jobben i hovedsak unnagjort, sier Rudjord som straks vil sage ut, file, polere, emaljere og montere det nye ordførerkjedet i sitt atelier på Hisøy. Det er prosjektgruppa for symboler som valgte Rudjord til å lage nytt ordførerkjede og som har godkjent den endelige skissen.

Leder av gruppa, varaordfører i Søgne, Egel Terkelsen, er veldig fornøyd med resultatet. – Vi får et veldig flott ordførerkjede som representerer kommunen på en god måte. Nå ser vi fram til å få se det virkelige kjedet som skal henges på skuldrene til ordføreren som velges av det nye bystyret 9. oktober 2019, sier Terkelsen.

Ferdig skisse av nytt ordførerkjede. Foto: Skjermdump

Om kjedet

Det nye ordførerkjedet skal kle ordførere i lang tid framover. Smykket svarer godt på oppgaven symbolgruppa gav og beskriver kommunen godt i fortid og framtid. Samtidig preges det av å være skapt i forbindelse med at de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand opphører for å samles i den nye kommunen som heter Kristiansand. Ordførerkjedet er formet som elveløp som bukter seg hele veien rundt. Vannveiene, på land og ved sjøen, har gjennom historien forent folk i området. Det gir dermed felles identitet blant innbyggerne.

Ornamenter

Det sentrale symbolet i kjedet er Kristiansands byvåpen. Solen i kjedet representerer steinalderkvinnen Sol fra Hummervika. Hennes levninger er de eldste som er funnet av noe menneske i Norge. Hellevardene er et kjent seilingsmerke ved Ny-Hellesund og er hentet fra Søgnes kommunevåpen. Havet og sjøen er sentralt for kontakt med omverden og har gitt mat til innbyggerne. Tre eikenøtter viser til skog og tømmerdrift og er hentet fra Songdalens kommunevåpen. Sygna er en av Norges mest særegne meanderelver og er også en av de lengste i utstrekning. Bak på kjedet finnes trekrona hentet fra byvåpenet.