Torsdag 10.november inviterte Kommunalt foreldreutvalg til et stort felles foreldremøte. Mange mødre og fedre fra hele Søgne samlet seg i Tinntjønnhallen for å lytte til Kjellaug Tonheim Tønnesen fra Barnevakten dele kloke ord om nettvett.

Skjermtid, utsendepress og foreldrerollen var sentrale temaområder som ble presentert. Hun opplyste om hvordan foreldre og foresatte kan snakke med barna om trygg bruk av nettet. Det innebærte mye snakk om nettmobbing, spilling og om det å være sosial på nett.

God respons

De mange oppmøtte virket svært interesserte gjennom hele foredraget. Tilbakemeldingene var gode, og flere foreldre fortalte at de fikk stort utbytte av møte.

- Møte synes jeg var svært nyttig. Det finnes så uendelig mye på nett jeg ikke visste om fra før! Hva barna er inne på - hva de prøver. Ganske skremmende rett og slett, forteller Linda Elkalady som er har en sønn i 10.klasse på Tinntjønn ungdomsskole.

Elevombud i Søgne kommune

I starten av møtet fortalte Tone Martha Sødal kort om de første ukene i jobben som Elevombud i Søgne kommune. Hun siterte også pave Frans:

– Vi har alle et valg å gjøre i livet. Bygger jeg broer, eller bygger jeg murer? Rekker du en hånd til en venn, bygger du en bro. Men slår et og skader en annen, bygger du en mur. Hatet vokser alltid bak murer.

Videre fortalte hun:

– Frans har jo rett i det. Men det er en grunn til at barn og ungdom, og også vi voksne, kan ha murer rundt oss. Murer beskytter oss, verner det sårbare i oss. Og har en opplevd svik, forræderi og angrep, blir murene tykkere. Men som voksne er det vår plikt, vårt ansvar, å jobbe for å bygge ned murene vi har rundt oss. Vi må respektere ungenes murer, men vi må ikke slutte å banke på. Når de er trygge nok, er det selv i stand til å åpne døra innenfra. Men da må vi være der, fortalte Sødal.