Byttedager: I tiden 24. november til 17. desember kan folk ta med seg en bok eller flere å bytte med bøker som er satt fram i biblioteket. Det går også an å bytte med noen andre som kommer med bøker. En gir fra seg en bok, og får en annen. En fin måte å fornye bokhylla på. Hvis en ikke ønsker å bytte bort bok eller bøker, kan en fylle en plastpose med de bøkene biblioteket har satt fram til dette formålet.