Den 16. august lander 150 utenlandske ungdommer på Gardermoen. De kommer fra hele verden, men har én til til felles: Gjennom den ideelle organisasjonen AFS skal de det kommende skoleåret bli kjent med norsk språk og kultur gjennom å bo hos en norsk vertsfamilie og gå på norsk videregående skole.

Fortsatt mangler flere av dem vertsfamilie, og AFS håper at nysgjerrige familier i bygd og by vil ta sjansen og åpne hjemmene sine. Også på Sørlandet!

Flere år med få sørlandske vertsfamilierDet er ikke første gang det har vært vanskelig å finne vertsfamilier i agderfylkene, men AFS Norge håper at dette vil endre seg og at flere ungdommer vil få oppleve det Sørlandet har å by på i form av opplevelser, kultur, natur og hyggelige folk. Flere vertsfamilier i samme område er også positivt med tanke på at man har noen ”i samme båt” å dele opplevelsen med, det gjelder både for AFSeren og familien.

I år har det vist seg ekstra vanskelig å finne vertsfamilier, og Grønskei håper at de som er motiverte, vil våge å ta steget nå. Det er også mulig å bli velkomstfamilie, som innebærer at man binder seg for maks åtte uker, til man finner en permanent familie.

Utvekslingselevene som kommer er veldig forskjellige og kommer fra hele verden. Noen familier ønsker elever fra nære europeiske land, mens andre synes det er spennende med kulturer som er enda mer annerledes fra vår egen. Vertsfamiliene får komme med sin «ønskeliste» både mht kjønn, land og interesser. Så prøver AFS å finne en så god match som mulig.

Noen av de AFS-elevene som håper å snart ha en norsk vertsfamilie, er José Carlos og Punch:

José Carlos, fotballinteressert gutt på 18 år fra Mexico

José er glad i å spille fotball, noe han gjør to ganger i uka i Mexico. Han trener også på et treningsstudio for å holde seg i form. En annen interesse er å lese bøker, og han diskuterer gjerne politikk.

Punch , aktiv jente på 17 år fra Thailand

Punch trives med mange ulike aktiviteter, alt fra basketball, volleyball, badminton og bordtennis, til skolekor og lesing. Hun liker også å male og tegne, samt å spille piano. Punch har også deltatt som frivillig for å hjelpe flomofre og foreldreløse i sitt distrikt.

Fakta om AFS Norge Internasjonal Utveksling

• AFS er verdens største og eldste utvekslingsorganisasjon.

• Over 150 AFS- elever fra hele verden kommer til Norge hvert skoleår. Samtidig er over 250 norske AFSere på utveksling i ulike land.

• AFS har fred som formål, og ønsker å oppnå dette gjennom å legge til rette for større forståelse og mer kunnskap om andre kulturer.

• AFS er en ideell nonprofitorganisasjon, basert på frivillig arbeid. AFS er en av verdens største frivillige organisasjoner med over 30 000 aktive frivillige på verdensbasis.

• AFS Norge har en administrasjon i Oslo i tillegg til frivillige lokallag rundt om kring i landet. Over 350 000 ungdommer har reist med AFS på verdensbasis siden starten i 1947.

• Over 9000 norske ungdommer har reist med AFS og over 5000 norske familier har vært vertsfamilier for en utenlandsk AFSer.

• Hvert år utveksler AFS Norge rundt 450 ungdommer, mens på internasjonalt nivå deltar over 13 000 ungdommer på AFS-programmer.

• Det finnes AFS-kontorer i ca 60 land, og organisasjonen har ingen politisk eller religiøs tilknytning.

• For mer informasjon se www.afs.no

Å være vertsfamilie

• Man får en ny sønn eller datter, bror eller søster som familiemedlem

• AFSerne bor i Norge i 10 måneder, og går på videregående skole her

• AFSerne kommer for å lære seg norsk språk og bli kjent med norsk kultur

• Gjennom utveksling får både AFSeren og vertsfamilien nye perspektiv på egen og andres kultur

• Ofte knyttes varige vennskapsbånd mellom AFSer og familie

• Man har en kontaktperson man kan støtte seg på gjennom året, og AFS-kontoret bistår også om det skulle bli behov for det

• Gjennom utveksling bidrar man til økt interkulturell forståelse

• AFSerne er forskjellige, og AFS Norge ønsker også ulike typer vertsfamilier

• Det viktigste for å bli vertsfamilie er at man er åpen for å bli kjent med en ungdom fra et annet land, og støtte han/hun i møte med norsk språk og kultur

• Alle vertsfamilier må søke, og blir intervjuet før man sammen finner en AFS-elev som kan passe i familien