Flere utskrevne forelegg etter fartskontroll

Foto: Øyvind Adrian Skogmo/arkivfoto