Advarer om rasfare ved turområde

  • Varselskilt: Mandal kommune har satt opp varselskilt ved turstien ved Hobdeheia etter befaring. Nå skal området utbedres for å forhindre steinsprang. FOTO: Marianne Furuberg