Jubileumsutgaven: Redaktør Janne Ødegård Knutsen holder julbileumsutgaven av Skjernøyposten. Til venstre  Rita Tove Dyrstad, Eivind Syvertsen og Siren Salthaug Solvang. Jubileumsutgaven: Redaktør Janne Ødegård Knutsen holder julbileumsutgaven av Skjernøyposten. Til venstre Rita Tove Dyrstad, Eivind Syvertsen og Siren Salthaug Solvang. Foto: Signe Marie Rølland

Feirer 50 år med reportasjer fra øya