Må tolkes: Varselsymbolene og systemene er mange. Og de skal tolkes. Må tolkes: Varselsymbolene og systemene er mange. Og de skal tolkes. Foto: Dag Lauvland

Risky sikkerhet