Koronapandemien bidro til en økning i antall sykkeltyverier

foto