Med raker og utstyr lånt av kommunen dro Mandal Y’s Men club ytterst på Skjernøya for å plukke søppel. Med raker og utstyr lånt av kommunen dro Mandal Y’s Men club ytterst på Skjernøya for å plukke søppel. Foto: Monica Gyberg Nielsen

Deltok i verdensomspennende ryddeaksjon