– Søgne er en flott kommune, nær Kristiansand. Det er også en del turister der om sommeren. Vi har opplevd at det er godvilje også blant politikerne i Søgne, sier Skår om hvorfor Søgne er aktuelt.

Skår sier videre at de heller ikke kan utelukke Songdalen som et alternativ, da det er nær E39.

Kjeden Gulating som i dag har 14 utsalgssteder i Norge, ser etter et lokale på rundt 100 kvadratmeter. De er interessert i et lokale som er lokalisert i et sentrum som Tangvall, eller der det ellers er mye trafikk.

Ragnar Olsen i Søgne handelsforening håper kjeden kommer til Tangvall.

– Styret i Søgne handel er veldig positiv til dette, vi vil gjerne ha de hit, sier Olsen.