I februar måned ble det tinglyst omsatt i alt 45 eiendommer til en total verdi av 125, 8 millioner i Mandal kommune, viser statistikk fra Norkart. Det er mer enn dobbelt så stor sum som samme måned året før.

Men summen alene lyver.

Fengselstomta, Kvitmyrveien 141 på Jåbekk, ble tinglyst solgt for 71.777.670 kroner fra TT Eiendom AS til Statsbygg 6. februar. Det er over halvparten av total omsetning, og trekker man fra det, fortsetter trenden fra januar, med en ganske lav omsetning i Mandal. Da gjenstår 54 millioner kroner, som er helt på det jevne dersom man ser på tallene for de sju siste årene.

Fengselstomta: Kvitmyrveien 141 på Jåbekk, ble tinglyst solgt for 71.777.670 kroner fra TT Eiendom AS til Statsbygg 6. februar. Foto: Odd Arne Nomedal/Fotofabrikken

Dyreste eiendom utenom fengselstomta er et nybygg på Nye Vestnes, Hangargata 48. Den er solgt for 6.500.000 kroner fra Agderbygg Tomteselskapet As til Linda Stusvik Kile og Rune Kile.

Februaromsetning i Mandal

ÅrOmsetningAntall
2018126 mill.45
201760 mill.49
201671 mill.58
201555 mill.46
201462 mill.46
201357 mill.49
201253 mill.41

Kilde: Norkart

Omsetninger i februar

Gnr 37, bnr 94 er solgt for kr 93.741 fra Mandal Kommune til Telecomm As (28.02.2018).

Gnr 37, bnr 95 er solgt for kr 112.285 fra Mandal Kommune til Marna Engineering As (28.02.2018).

Andel av Gnr 38, bnr 1 er overdratt fra Anna Skjævesland til Hans Øystein Ihme, Ole Guttorm Ihme og Tor Harald Dybesland Ihme (27.02.2018).

Andel av Gnr 38, bnr 1 er overdratt fra Tormod Ihme til Bente Dybesland og Tor Harald Dybesland Ihme (27.02.2018).

Andel av Gnr 38, bnr 1 er overdratt fra Bente Dybesland til Tor Harald Dybesland Ihme (27.02.2018).

Gnr 160, bnr 1086 er solgt for kr 210.000 fra Mandal Kommune til Sparebanken Sør (27.02.2018).

Tregdeveien 439 (Gnr 31, bnr 27, fnr 1, seksjon 4) er solgt for kr 1.460.000 fra Sven Kristian Goa til Hismo As (26.02.2018).

Andel av Solbakken 19 (Gnr 51, bnr 414) er overdratt fra Dag Harald Lid til Nina Ovidia Lid (23.02.2018).

Andel av Strandveien 13 (Gnr 75, bnr 42) er overdratt fra Ole Christian Lingjærde til Grete Christina Lingjærde (23.02.2018). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 75, bnr 129.

Andel av Vangsveien 40 (Gnr 51, bnr 387) er overdratt for kr 650.000 fra Steffen André Drangsland til Tonje Marie Larsen (23.02.2018).

Vestnes: Olaf Isaachsens gate 40 D (Gnr 160, bnr 913) er solgt for kr 3.150.000 fra Laila Aasen til Hannah Wærenskjold. Foto: Øyvind Adrian Skogmo

Olaf Isaachsens gate 40 D (Gnr 160, bnr 913) er solgt for kr 3.150.000 fra Laila Aasen til Hannah Wærenskjold (21.02.2018).

Gnr 160, bnr 744 er solgt for kr 4.900.000 fra Jostein Sneve, Per Tørres Sneve, Trond Sneve og Turid Sneve til Rune Johnsen (21.02.2018). Salget omfatter også Neseveien 10 (Gnr 160, bnr 752).

Neseheia: Gnr 160, bnr 744 er solgt for kr 4.900.000 fra Jostein Sneve, Per Tørres Sneve, Trond Sneve og Turid Sneve til Rune Johnsen (21.02.2018). Salget omfatter også eiendommen Neseveien 10, til høyre i bildet. Foto: Øyvind Adrian Skogmo
Neseheia: Gnr 160, bnr 744, heia i bakgrunnen, er solgt for kr 4.900.000 fra Jostein Sneve, Per Tørres Sneve, Trond Sneve og Turid Sneve til Rune Johnsen (21.02.2018). Salget omfatter også eiendommen Neseveien 10, hvor bildet er tatt. Foto: Øyvind Adrian Skogmo

Holumsveien 185 (Gnr 48, bnr 3) er solgt for kr 2.000.000 fra Nils Petter Nilsen til Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikli A og Sovi As (21.02.2018).

Gnr 79, bnr 82 er solgt for kr 3.000.000 fra Arthur Pedersen til Asbjørn Olav Overaa og Bente Johannesen Overaa (20.02.2018).

Karl Johan 1 (Gnr 23, bnr 1) er overdratt fra Herberth Gundersen til Birger Gundersen, Knut Herberth Gundersen og Randi Gundersen (20.02.2018). Overdragelsen omfatter også Skjernøyveien 518 (Gnr 23, bnr 35).

Nicolas vei 15 (Gnr 40, bnr 737, seksjon 2) er solgt for kr 2.733.500 fra Ehi Norge As til Isabelle Johannessen Golf og Ole Henrik Golf (19.02.2018).

Marnaveien 33 (Gnr 160, bnr 1418, seksjon 14) er solgt for kr 1.900.000 fra Kjetil Tjøtta til Trude Kari Øien (19.02.2018).

Doneheia 127 (Gnr 37, bnr 72, seksjon 2) er solgt for kr 1.800.000 fra Transport Og Anlegg As til Glen Sundberg Løken (16.02.2018).

Andel av Poppelveien 22 (Gnr 40, bnr 489) er overdratt for kr 800.000 fra Eric Christian Tallaksen til Svetlana Tallaksen (16.02.2018).

Gnr 78, bnr 2 er solgt for kr 800.000 fra Knut Klev til Ove Klev (16.02.2018).

Andel av Hille 30 (Gnr 82, bnr 60) er solgt for kr 2.100.000 fra Finn Øystein Rasmussen til Niels-Andreas Lundheim (15.02.2018).

Homsvika 3 (Gnr 27, bnr 29) er overdratt fra Einar Homsvik til Ann Marie S Homsvik (15.02.2018).

Andel av Gnr 52, bnr 450 er overdratt for kr 775.000 fra Barbara Mohamed til Bartlomiej Daniel Dybal (13.02.2018).

Gnr 52, bnr 501 er solgt for kr 1.780.000 fra Jan Kåre Eigebrekk og Kristian Torland til Vibeke Hjorteland Dalene (12.02.2018). Salget omfatter også Amaldus Nielsens gate 23 (Gnr 160, bnr 98).

Andel av Verven Mandal Borettslag andelsnr 27 er overdratt fra Svanhild Johnsen til Kenneth Johnsen (12.02.2018).

Ulvegjelsvegen 23 (Gnr 52, bnr 234) er overdratt fra Finn E Johansen til Ruth Johansen (09.02.2018).

Andel av Valvikveien 14 (Gnr 24, bnr 10) er overdratt fra Harry Kristian Walvik til Elin Bjørtvedt Walvik (09.02.2018).

Bjøllandsveien 149 (Gnr 86, bnr 14) er overdratt fra Åshild Braadland til Karina Braadland Vigeland og Miriam Braadland Hestad (08.02.2018). Overdragelsen omfatter også e.d. i Lindesnes kommune.

Nedre Dibleheivei 19 (Gnr 5, bnr 60) er solgt for kr 3.225.000 fra Bjørg Olsen og Osvald Arne Olsen til Audun Byberg og May Brit Byberg (08.02.2018).

Kaddelandsveien 1 A (Gnr 99, bnr 300, seksjon 1) er solgt for kr 2.990.000 fra Agder Bolig As til Anniken Ophaug Røksland og Fredrik Ingebrigtsen (07.02.2018).

Nye Vestnes: Hangargata 48 (Gnr 160, bnr 1605) er solgt for kr 6.500.000 fra Agderbygg Tomteselskapet As til Linda Stusvik Kile og Rune Kile. Foto: Øyvind Adrian Skogmo

Hangargata 48 (Gnr 160, bnr 1605) er solgt for kr 6.500.000 fra Agderbygg Tomteselskapet As til Linda Stusvik Kile og Rune Kile (07.02.2018).

Gustav Vigelands vei 39 (Gnr 160, bnr 394, seksjon 9) er solgt for kr 1.800.000 fra Dag Einar Gjølme, Torhild Kristin Gjølme og Vegard Gjølme til Marit Hageland (07.02.2018).

Lauras vei 10 (Gnr 40, bnr 763) er solgt for kr 2.295.000 fra Konsmo Fabrikker As til Jakob Ramvik (06.02.2018).

Linegralia 15 (Gnr 53, bnr 267) er solgt for kr 3.630.000 fra Johanna Engamo til Andre Skjebstad og Carina Elisabeth Lønn (06.02.2018).

Nedre Hålandsheia: Linegralia 15 (Gnr 53, bnr 267) er solgt for kr 3.630.000 fra Johanna Engamo til Andre Skjebstad og Carina Elisabeth Lønn (06.02.2018). Foto: Øyvind Adrian Skogmo

Buråsen Borettslag andelsnr 57 er solgt for kr 1.650.000 fra Magne August Briseid til Inger Marie Løland Bergh (06.02.2018).

Kvitmyrveien 141 (Gnr 36, bnr 11) er solgt for kr 71.777.670 fra Tt Eiendom As til Statsbygg (06.02.2018).

Monesstranda 50 (Gnr 54, bnr 145, seksjon 14) er solgt for kr 2.520.000 fra Leif Tore Sveinsvoll til Mari A Henriksen Obrestad (02.02.2018).

Myrveien 2 (Gnr 51, bnr 179) er overdratt fra Helge Hillesland til Wenche Hillesland (01.02.2018).

Andel av Holteveien 72 (Gnr 62, bnr 16) er overdratt for kr 800.000 fra Dag Jermund Haagensen og Tor Ole Haagensen til Ragnhild Løkken Haagensen og Trond Øydne Haagensen (01.02.2018).

Fagerliveien 9 (Gnr 30, bnr 66) er overdratt for kr 380.000 fra Olav Johan Kige til Per Olav Haarr og Steinvor Helga Bråtveit (01.02.2018).

Holteveien 72 (Gnr 62, bnr 16) er overdratt fra Kirsten Jenny Haagensen til Dag Jermund Haagensen, Tor Ole Haagensen og Trond Øydne Haagensen (01.02.2018).

Kilde: Bisnode