Heddeland Kafé DA, Marnardal. Salg av alle typer matretter og drikkevarer i lokale med tilknyttet kjøkken - godkjent av Mattilsynet. I all hovedsak egenprodusert mat, men også salg av innkjøpte matvarer og drikke. Take-away. Cateringvirksomhet. Delt ansvar mellom Bjørg Wenche Moen, Solfrid Berdal Andersen, Karin Margrete Fjeldkjøn og Sølvi Kletteng med 25 prosent hver.

Smeland Anlegg AS, Åseral. Drive som maskinentreprenør og transport innenfor anleggsektoren samt delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapital 30.000 kr. Ånund L Smeland er daglig leder og styreleder.

HGO Musikk Herman Gautefall Olsson, Marnardal. Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk. Enkeltpersonforetak. Herman Gautefall Olsson er innehaver.

Ole K Olsen Bygg AS, Marnardal. Snekker og andre byggetjenester og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjekapital 30.000 kr. Ole Kristian Olsen er daglig leder og styreleder.

Kvisla Båthuslag SA, Mandal. Eie, vedlikeholde og organisere sine båthus og anlegg samt delta i aktiviteter som står i sammenheng med dette. Samvirkeforetak. Tor Jan Veel er styreleder.

Tjøms Trafikkskole Roy Tjøm, Lindesnes. Trafikkskoleundervisning. Enkeltpersonforetak. Roy Harald Tjøm er innehaver.

Anne Marie Asheim, Lindesnes. Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Enkeltpersonforetak. Anne Marie Asheim er innehaver.

KPS Nautical Kristoffer Pascal Stray Østergård, Lindesnes. Annen teknisk konsulentvirksomhet. Enkeltpersonforetak. Kristoffer P S Østergård er innehaver.

Terje Stamsnes, Lindesnes. Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi. Enkeltpersonforetak. Terje R E W Stamsnes er innehaver.

Lagestrand AS, Lindesnes. Investering i aksjer og fast eiendom, samt utleie av fast eiendom. Aksjekapital 30.000 kr. Tone Lagestrand Waage er daglig leder og styreleder.

Simonsens Utleie AS, Lindesnes. Utleie av utstyr som varebiler, tilhengere, minigraver og skogsutstyr. Utleie av fast eiendom. Investering i aksjer og fast eiendom. Aksjekapital 30.000 kr. Anne-Grethe Simonsen er daglig leder og styreleder.

Enghausens Tagpap Far Og Sønn Kristian Enghausen Nielsen, Mandal. Takarbeid ellers. Enkeltpersonforetak. Kristian E Nielsen er innehaver.

Landsverk Drift, Mandal. Sauehold. Enkeltpersonforetak. Knut Arne Landsverk er innehaver.

Mohamad Bashir Hejazi, Mandal. Cateringvirksomhet. Enkeltpersonforetak. Mohamad Bashir Hejazi er innehaver.

Sara Ma Media Sara Ma Baskår Norli, Mandal. Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign. Enkeltpersonforetak. Sara Ma Baskår Norli er innehaver.

Leeg Lene Merete Eeg, Mandal. Undervisning i førstehjelp og gjenopplivning.. Enkeltpersonforetak. Lene Merete Eeg er innehaver.

Haugland Musikk, Mandal. Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk. Enkeltpersonforetak. Tor Johan Haugland er innehaver.

Pik Pobedy AS, Mandal. Eie og investere i aksjer, utleie av personell, konsulentvirksomhet, samt hva hermed står i forbindelse. Aksjekapital 30.000 kr. Peter Kjellby er styreleder.

Why Travel AS, Mandal. Driftsvirksomhet innen reiseliv, teknologiutvikling, salg, økonomisk engasjement i andre foretak og annen relatert virksomhet. Aksjekapital 30.000 kr. Kristoffer Gorset Bodin er daglig leder og styreleder.

OPK AS, Mandal. Konsulenttjenester, samt alt hva dermed står i forbindelse, herunder gjennom aksjetegning eller på annen måte å delta i andre selskaper eller foretak. Aksjekapital 30.000 kr. Bjørn Kjellby er daglig leder og styreleder.

TBR Holding 1 AS, Mandal. Investeringer i aksjer og eiendom samt alt hva som her står i forbindelde med. Konsulentvirksomhet og utleie av personal innen ingeniør innenfor olje, entreprenør samt alt hva som her naturlig hører med. Aksjekapital 30.000 kr. Trond Brådland er daglig leder og styreleder.

Why Connect AS, Mandal. Rådgivning innen markedskommunikasjon, strategisk bedriftsutvikling og produksjon av informasjons-materiell. I tillegg har selskapet som formål å drive salg av tjenester og andre produkter som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapital 30.000 kr. Kjetil Tveit Backstrøm er daglig leder og styreleder.

Petters Budservice AS, Mandal. Budservice og småtransport på vei samt andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Aksjekapital 30.000 kr. Jan-Petter Toft er daglig leder og styreleder.

Lordens Invest AS, Mandal. Eie og drifte fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette Aksjekapital 30.000 kr. Rune Johnsen er daglig leder og Heidi Johnsen er styreleder.

Von Fiskeri AS, Mandal. Drive hav og kystfiske, herunder å delta i andre selskaper som aksjeeier eller ansvarlig deltaker. Aksjekapital 30.000 kr. Stein Arne Foss er daglig leder og styreleder.

Luma Mandal AS, Mandal. Malerarbeid, flislegging, fasadearbeid, ovnsmontering og belegglegging, og annen virksomhet som naturlig hører inn under dette, herunder deltakelse i andre foretak gjennom aksjetegning, samt kjøp og salg av fast eiendom. Aksjekapital 30.000 kr. Ilir Luma er daglig leder og styreleder.

Kilde: Bisnode