I Søgne og Songdalen var det ved utgangen av januar 303 personer som ikke har noe arbeid å gå til. I Songdalen utgjør det 3,8 prosent av arbeidsstyrken, 72 kvinner og 52 menn. Søgne har flere menn som er ledige, 116. Det er 63 kvinner som er uten arbeid. Det blir 3,2 prosent arbeidsledighet.

Siden utgangen av desember er det 13 personer som er blitt arbeidsledige i Songdalen, herav 4 menn og ni kvinner. I Søgne er det flest menn som må leve på arbeidsledighetspenger. Tallet er 16. For kvinner i Søgne er det faktisk færre kvinner som er arbeidsledige. Fire har fått seg arbeid på nyåret.

Går man et år tilbake viser statistikken at det er færre arbeidsledige i Songdalen ved utgangen av januar 2015 enn ved utgangen av januar 2014. Samme tid 2014 var det 133 ledige i Songdalen. I Søgne har tallet økt med 13 personer.

Totalt er det 3133 personer som er helt arbeidsledige i Vest-Agder. Høyest ledighet prosentvis er det i Åseral ved utgangen av januar. Her er ledigheten 4,5 prosent. Sirdal kommune har kun 0,4 prosent ledighet. Fire menn var ledige i den kommunen når 2015 går inn i februar måned.

Vest-Agder har 0,4 prosent høyere arbeidsledighet enn det nasjonale gjennomsnittet.

Det forventes et fall i arbeidsledige ved utgangen av februar i følge pressemeldingen fra Nav.