Trafikkulykke på E39

Sammenstøt: Den ene bilen har kommet over i feil kjørebane og har truffet møtende bil. Foto: Petter Emil Wikøren