Kritiserte ressursbruken for å få bryggetillatelse