Får utvide ubebodd bolig etter mangeårig naboprotest