Båt fikk fiskeredskap i propellen – måtte slepes til land