Foto: Ukjent/Gleditsch-prosjektet

Ellen Gleditsch ble født i Mandal på 1800-tallet, nå har hun fått navnet sitt på fremtidens kreftbehandling.

I oktober ble en 100 tonn syklotron heiset inn på Radiumhospitalet i Oslo. Den har fått navnet «Ellen Gleditsch».