BU med heftig møtedag i Oslo – hastet fra minister til minister