– Et problem for kvinner ett sted, er et problem for kvinner overalt