MANDAL: Det private selskapet Aleris, som har omsorgen for 11 enslige asylsøkere i alderen 12-15 år, har tilbydd seg å betale en assistentstilling på skolen hvor barna skal lære norsk.

Og kommunen har takket ja. Assistenten har vært i arbeid ved mottaksskolen siden 1. desember.

– Aleris er klar over at alle landets kommuner er presset på helsetjeneste og skole på grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått. Vi ønsker derfor å tilby å betale en assistentstilling på skolen der barna skal lære norsk. Vi ønsker å bidra til at barna våre skal få best mulig tiltak og for at det skal være greit for kommunene at vi er der, sier driftsleder ved Aleris Vest-Agder, Jorund Lønn.

De 11 barna bor på to forskjellige adresser med heldøgns bemanning i Mandal.