De har fått i oppdrag å bygge dagsturhyttene

foto