Ber folk la være å skyte opp nødraketter unødig

foto