Lærer opp frivillige til redningsaksjoner i elva

foto