SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen må behandle Ola Borten Moes habilitetsbrudd.

– Saken hører naturlig hjemme i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Statsministeren og Borten Moe må sørge for at Stortinget og offentligheten får all informasjon i saken, skriver Haltbrekken i en epost til Aftenposten.

Han mener det er en svært alvorlig sak, og at habilitetsreglene er veldig klare.

– Det er utrolig at Borten Moe har brutt dem, skriver han.

Haltbrekken mener Borten Moe-saken skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre.

(NTB)