Når du kommer vestfra og skal rett fram i rundkjøringen på Tangvall hvilket kjørefelt er det riktig å bruke?

Vest for rundkjøringen er det bare et felt, helt til du kommer cirka 50 meter fra krysset. Da er det to felt fram til rundkjøringen.

Årsaken til at det er to felt er at den gang det var T-kryss så skulle det høyre feltet benyttes til å ta til høyre inn til Tangvall.

Vanlig rundkjøringsregler er at dersom du skal rett fram, eller til høyre, så skal du bruke det høyre feltet.

Rundkjøringen på Tangvall er en trearmet rundkjøring. Da sier reglene at kjøretøyet skal bruke venstre felt dersom man skal rett fram og det høyre feltet dersom man skal til høyre.

Veldig mange kjører inn i høyre felt når de skal rett frem.

Problemet da blir at man kjører inn i høyre felt på andre siden av rundkjøringen også, og der kommer trafikken fra Tangvall som skal østover.

Ikke enkelt

Heller ikke myndighetene har noe klart svar på hva som er det korrekte kjørefeltet.

Jahn Ove Thorsen ved lensmannskontoret for Søgne og Songdalen sier han ikke er sikker på hva som er riktig måte å kjøre på.

– Det er ikke noe spesiell skilting som sier at det høyre feltet er det som kun kan benyttes for kjøring inn til Tangvall, sier Thorsen. Han våger ikke å si hva som er rett eller feil.

Vi har snakket med veisjef Johan Mjåland. Han måtte få en av sine folk til å sjekke dette opp og ringe tilbake.

Han som ringte kunne ikke disse reglene godt nok, og han satte oss over til en trafikkspesialist. Damen vi skulle ringe kunne heller ikke svare oss. Til slutt kom vi i kontakt med trafikkkoordinator Kjell Stangborli som gav oss det som sannsynligvis er det rette svaret. (Se lenger ned i saken)

Vi har også snakket med kjøreskolelærer Alf Yngve Bjørnestøl i UFO Trafikkskole.

Han sa at han lærer sine elever å legge seg i venstre felt for å kjøre rett frem i denne rundkjøringen

Venstre felt er det riktige

Vegvesenet sier i et avsnitt angående trearmede rundkjøringer: Høyre fil skal brukes til  første avkjøring. I dette tilfellet inn mot Tangvall sentrum.

Venstre fil skal benyttes for andre avkjøring, i dette tilfellet rett frem, eller U-sving. (Er det flere felt, må du huske vikeplikten for de som befinner seg i feltet utenfor deg når du må skifte til ytre felt for å kunne kjøre ut. Det kan nemlig helt lovlig kjøre inn en bil fra veien til høyre for deg og inn i ytre felt. Ligger du i indre felt, vil du få vikeplikt for denne når du må ut i ytre felt for å kunne kjøre ut av rundkjøringen).

Var det noen som sa at dette var en enkel forklaring?

Begge felt er riktig

Kjell Stangborli er trafikksikkerhetskoordinator i Statens vegvesen. Han sier til Budstikka at den regelen vi refererer til gjelder rundkjøringer med bare et kjørefelt.

– I rundkjøringen på Tangvall er det to felt både inn og ut av rundkjøringen, dersom du kommer vestfra. Da er regelen at du kan velge om du vil ligge i venstre eller høyre felt når du skal rett fram, sier Stangborli.

Han sier videre at det feltet du kjører inn i rundkjøringen i, skal du holde gjennom rundkjøringen og komme ut i på den andre siden. Du skal ikke kjøre inn i venstre felt og velge høyre felt når du kjører ut på andre siden.

Da må vi konkludere med at begge filene er riktige dersom du skal rett frem fra vest.

Skal du rett frem fra øst, så blir det høyre feltet riktig dersom du skal rett frem vestover.

Illustrasjon fra Statens vegvesen som viser kjøremønsteret i en trearmet rundkjøring med to kjørefelt ut og inn av rundkjøringen. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen