Kari Anne Candasamy bør ikke få lov til å drive såpeutsalg fra sin eiendom i Høllevegen, mener rådmannen. Onsdag behandles saken i planutvalget.

Candasamy søker om å få bruke loftet i et uthus til utsalg for hjemmelagde såper. Utsalget skal ha begrenset åpningstid. Vegvesenet har ikke merknader mot søknaden, men rådmannen mener det må en endring i reguleringsplanen til skal utsalget tillates.