Sex og Politikk arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2011 har organisasjonen drevet den landsomfattende kampanjen «Uke 6», som tilbyr alle landets grunnskoler et gratis undervisningsmateriell om helse, trivsel og seksualitet.

Så langt er det en skole i Søgne og en i Songdalen som er påmeldt.

De måmeldte er Lunde skole og Tunballen skole. Resterende skoler har ikke meldt seg på.

Debatten rundt seksualitetsundervisning i skolen må tas på alvor

I debatten rundt seksuelle overgrep og voldtekt er behovet for seksualitetsundervising i skolen sentralt. I dag kommer Sex og Politikk med deler av løsningen, vårt seksualitetsundervisningsmateriell «Uke 6» som tilbys gratis til norske grunnskoler. Skoleåret 2015-2016 var et rekordår for Uke 6 da mer enn 1/3 av norske grunnskoler hadde minst en underviser påmeldt. Likevel mangler 1940 skoler som ikke ennå har meldt seg på.

– Vi er stolte over de 927 skolene som har tatt ansvar for å oppfylle kompetansemålene i læreplanen ved å bruke kvalitetssikret undervisningsmateriell slik som «Uke 6». Det er imidlertid nesten 2000 skoler ikke har lastet ned materiellet enda. Vi håper disse vil komme inn i dette skoleåret», sier seniorrådgiver Charlotte Andersen ved Sex og Politikk.

– Vi håper at undervisere i skolen, både lærere, helsesøstre og andre fagpersoner som snakker med barn og unge om seksualitet går inn på www.uke6.no og melder seg på for å motta gratis materiell, slik at vi sammen kan jobbe for å bedre elevenes psykososiale læringsmiljø», fortsetter Charlotte Andersen. «Materiellet tar for seg kropp, familie, seksualitet, identitet, krenkelser, grensesetting og mer. I tillegg kommer det i desember et splitter nytt materiell om seksualitet og sosiale medier som blir sendt ut til alle som melder seg på.»