Ruslegruppa ble opprettet i fjor av Reidun Johansen fra Søgne. I tillegg til ruslegruppa arrangerer hun turer for turgruppa i Søgne, samt sang- og hyggekvelder på Gunders kafé.

Til tirsdag arrangeres det ett-årsfeiring for ruslegruppa med rusletur gjennom den nye gang- og sykkelveien fra Linnegrøvan til Linneflaten. Etter turen blir det servering på Gunders kafé av vårruller med tilbehør.

– Rusleturgruppa er åpen for alle. Vi møtes på Esso og så kjører vi ned til Linnegrøvan hvor rusleturen starter, forteller Johansen.

Tirsdag den 13. september blir det altså oppmøtes for alle som ønsker å delta på rusleturen og den påfølgende feiringa klokken 10.30 på Esso på Tangvall.

Serveringen etter turen koster 85 kroner.