Fagleder i velferdsteknologi Linn Anita Mossestad fortalte tjenestepolitikerne i siste møte i Søgne tjenesteutvalg om velferdsteknologi. Heidi Johansen (Ap) er nestleder og ledet møtet i Christian Eikeland (Frp) sitt fravær.

– Søgnes politikere har satset på velferdsteknologi. Søgne har alltid vært langt framme. Vi blir gjenkjent på konferanser, sa en smilende Mossestad som har vært i en nyopprettet stilling som fagleder i Søgne i halvannet år.

Innført teknologi

Søgne har 173 trygghetsalarmer, fire fallsensorer igangsatt i januar, tre døralarmer er montert, epilepsialarmer og ulike handikapadapter som er koblet på trygghetsalarmer.

– Det kan tilrettelegges for alle brukergrupper, sa Mossestad som bruker rapporter som viser hver måned for eksempel hvor mange alarmer som blir utløst.

– En månedlig sjekk viser at i februar var det 540 utløste alarmer, noe som er mye. 35 av disse var test av nye alarmer, det testet opp mot responssenteret så en er sikker på at de virker. 119 falske alarmer og feiltrykk. I hjemmetjenesten ble spart for 154 oppkallinger i februar, informerte Mossestad.

Hun fortalte ogå om Telma (Telemedisinsk sentral). De går på at personer med kroniske lidelser kan klare seg selv mest mulig. Kolspersoner sender inn målinger digitalt. Sentralen kontakter brukeren hvis målingene ikke er bra, de veileder også i forhold til kosthold og trening.

– Pusteproblemer gir angst. Det er et godt opplegg. Vi håper å få koblet på flere, det gjelder også diabetes, hjerteflimer og psykisk helse. Dette er spennende, sa Mossestad.

Vendelaken

Mossestad fortalte også om elektroniske vendelaken som er kjøpt inn. Det går på en motor som er satt på en sengehest, montert på et laken og styres med fjernkontroll. Kan brukes til å snu pasienter som er vanskelige å få snudd.

– Brukerne sier det er behagelig, og for pleierne så betyr det at to personer ikke er nødvendig for å snu pasienten. Det trengs kun en. Kan kjøre bruker ut av sengen til en gåstol for eksempel. De er rift om dem, de er populære, sa hun.

Sansetraller

Det er blitt investert i sansetraller i Søgne kommune.

– Vi har kjøpt traller på hjul som kan kjøres inn til pasienter eller brukes på dagsenter. Her kan en styre musikk en liker, lukter om en ønsker, og en prosjektor som viser bilder. En stor fjernkontroll som er enkel å bruke styrer dette, fortalte hun videre og hadde observert at for menn som har vært ingeniører var dette spennende.

Gåstoler med heisfunksjon

Gåstoler med heisfunksjon er også en nyhet som er blitt så populære at det nesten er slosskamp om dem.

– Du legger armene oppå gåstolen i sittende stilling, trykker på en knapp og du heises opp i stående stilling, sa Mossestad og foralte vider eom kulestoler. En stol med store kuler som gir tyngde og roer ned for eksempel en urolig dement.

– Jeg er så glad når jeg ser at den brukes på Lunde, sa hun til tjenestepolitikerne.

Kompetanseheving

Det er 20 stykker i Søgne kommune har tatt Velferdsteknologiens ABC, i følge Mossetad var det lite nytt å hente akkurat i dette. Årsaken var nok at Søgne er så langt framme i dette området. Etter orienteringen åpnet lederen for spørsmål og Sigrun Sæther (KrF) var raskt oppe med armen.

Politiske reaksjoner

– Dette er veldig gøy da. Jeg er stolt av dere. Vi skal inn i ny kommune, kan Søgne fortsette med dette, får vi med oss begge de andre kommunene? Vi må ha det med. Hvordan?spurte hun

– Vi håper å få det til. Trygghetsalarmer er det samme som Kristiansand, svarte Mortensen.

– Velferdsteknologien kan hjelpe til at folk kan bo lenger hjemme, men jo mer du har av velferdsteknologi hjemme, jo mindre besøk får du av varme hender. Kan ensomheten hos de eldre bli for fremtredende, at de blir enda mer alene. Jeg har hørt personer sier at de vil til omsorgssenteret for der er det folk med samme sjebne som de skal prate med, mente Oscar Lohne (H),

– Jeg har ikke hørt det fra brukere, men jeg har hørt fra andre arenaer at en er livredd for å miste de varme hendene, men vi kan snu litt på flisa og si at det kan styrke det sosiale. Vi har ikke det nå i Søgne, men kjenner til at det ble laget chattegrupper på ipad, søkte kontakt med hverandre. Det finnes løsninger, forklarte Mortensen.

– Det er ofte noe en hører når en argumenterer for velferdsteknologi, men det viktigste er brukerne, hva sier de? spurte Johansen.

– De fleste syns det er greit. Når det blir satt i gang, syns brukerne det er bra. En bruker hadde følgende uttalses om responssenteret; Vet du, de er så hyggelige på sentralen, at det nesten er til å bli kvalm av, var Mossestads siste kommentar til tjenestepolitikerne.