Gjennom cirka halvannen time satt Søgne formannskap sammen med formannskapssekretær og rådmann bak lukkede dører.

Det var protokollen fra forrige formannskapsmøte der ordfører fremmet mistillit mot rådmannen som skulle godkjennes. Møtet ble igjen lukket for allmennheten. Hva som skjedde og hva som ble diskutert bak den lukkede dobbeltdøren inn til kommunestyresalen, vet bare de tilstedeværende, Ordfører Astrid Hilde (Ap), rådmann Kim Høyer Holum, formannskapsmedlemmene Bjørn Egeli (Ap), Aslaug Bakke (Ap), Arild Berge (V), Tom Løchen (H), Jack Andersen (H), Egel Terkelsen (Frp), Torfinn Kleivset (KrF) og Yngvar Monstad (MDG).

– Ingen kommentarer var eneste svar, også fra Arild Berge i Venstre.

Det ble opplyst at protokoll vil bli offentliggjort torsdag 1. desember. Sannsynligvis er saken fortsatt unntatt offentlighet.

Bernt Daland (Frp) satt også og ventet utenfor.

– Som kommunestyremedlem vet jeg ingenting, bekreftet Daland.