Disse vil ha jobben som kommunalsjef for oppvekst

foto