Regjeringen beholder krisepakker fram til sommeren

foto