Regjeringen beholder krisepakker fram til sommeren