Full splid om gang- og sykkelsti på Vigeland

foto