Full splid om gang- og sykkelsti på Vigeland

Politikerne i drift og forvaltning var uenige om nødvendigheten av gang og sykkelsti her mellom Sparbygget og nabobygget. I bakgrunnen er det satt på saling som viser høyden på leilighetsbygget på toppen av Sparbygget. Foran Margrethe Holte, fulgt av barn og unges representant Anne Lans Syvertsen. Bak følger Kasper Simonsen og Kjersti Skiple Verdal, Anne Kristine Lysestøl og Marit Sletten fra Lindesnes kommune. Foto: Geir Nerhus