Konsertene under «Midtsommerfesten» regnet bort

foto