«Folk har sluttet å ringe politiet. Det nytter ikke»