Full strid:I 2003 var planutvalget for første gang på befaring på Skogsøy for å se på en bryggesøknad, da Per Eigebrekk og grunneier Frank E. Hoel røk i konfrontasjon om bruken av brygga og stengsler som var satt opp.Lindesnes 28. november 2003.
Varslet rettssak:Per Eigebrekk varslet rettssak dersom kommunen krevde stengslene på brygga fjernet. Lindesnes 31. desember 2013.
Krevde fjerning:Planutvalget sto på sitt og krevde at alle stengslene, som de mente var ulovlige, skulle bort. I ettertid har det vist seg at de ikke likevel ikke var ulovlige. Lindesnes 28. juni 2013.

MANDAL: Siden planutvalget første gang behandlet denne saken i 2003 har Per Eigebrekk hevdet sin rett til å sette opp badestamp, blomsterkasser, gjerde og andre stengsler for å stoppe folk fra å gå fra den kommunale brygga, over båtbyggeriets eiendom, og fram til båtplassene som ligger på motsatt side av båtbyggeriet.

Avtale fra 1984

Grunneier og nærmeste nabo, Frank Hoel, mener Per Eigebrekk må holde seg til avtalen han inngikk da han i 1984 fikk bygge en kombinert leilighet og båtbyggeri på festetomten han leier. Han hevder Eigebrekk har skrevet under på at det skulle være adgang til båtplassene og badeplassen, men kunne ikke framvise denne avtalen de planutvalget var på befaring i siste møte.

Eigebrekk hevdet imidlertid at det aldri var snakk om adgang over båtbyggeriets tomt, og at Hoel har en langt bedre og kortere adkomst til båtplassene over egen tomt.

Ugyldig

Siden badeplassen er blitt nedbygd med utvidelse av Hoels båtplassanlegg, mener teknisk forvaltning saken nå koker ned til om kommunen skal sørge for fri adgang til de private båtplassene. Planutvalget har siden de første gang behandlet saken i 2003 sagt at stengslene må bort, og fri adgang sikres. Et punkt som også er innarbeidet i Skogsøyplanen. Problemet er at dette punktet nå er stemplet ugyldig av Fylkesmannen. Dermed må kommunen ekspropriere den ytterste delen av brygga på Skogsøy båtbyggeri for å sikre fri ferdsel.

– Jeg håper vi slipper flere runder med denne saken, som har vært en stor belastning for oss både økonomisk og med negativ avisomtale. Vi kommer uansett ikke til å gi oss dersom kommunen vil ekspropriere adgang over vår eiendom, sa Per Eigebrekk.

Mye kjeft

– Her har jeg vært mange ganger på befaring, og jeg kan love dere jeg har fått kjeft av mine egne siden jeg har ønsket å sikre fri ferdsel, sa Harald Øyslebø (Frp), som var fungerende planutvalgsleder i utvalgsleder Asks fravær. Utvalget var amputert til seks medlemmer, da man ikke klarte å skaffe nok vararepresentanter til å fylle frafallet på borgerlig side av bordet.

Øyslebø sa han nå ikke ønsker å gå for omregulering og ekspropriasjon.

– Hadde det fortsatt vært et friområde der, da hadde saken vært en annen. Men nå er det snakk om å bruke offentlige penger for å sikre adkomst til private båtplasser, det er ikke jeg med på, sa han.

Unødvendig og tungvint

– Jeg har aldri vært på befaring der ute før i dag, og for min del virker det som en mer tungvint vei å gå over båtbyggeriets tomt. Så jeg stemmer også for å ikke starte omregulering og ekspropriasjon, sa Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap).

– Jeg er enig, for det virker unødvendig med ekspropriasjon når det finnes alternativ adgang til båtplassene, sa Bodil Haugland Ruud (H).

Endrede forhold

– Stemmer det at det finnes en avtale som skal gi fri ferdsel over eiendommer, slik det ble hevdet på befaring? sa Elisabeth Lindland (Mdg), som var inne som vararepresentant for John Kittelstad.

– Dette gjelder ikke lengre, for det er ikke noe friområde etter at båtplassen ble bygd, sa Hjorth Rafaelsen.

– Det går uansett ikke fram av avtalen hvor denne adkomsten skal gå, sa Glenn Anderson, leder ved teknisk forvaltning.

Planutvalget vedtok, 5 mot 1 (Elisabeth Lindland) at det ikke skal settes i gang reguleringsprosess for å sikre fri adgang og ekspropriasjon, og at det ugyldige punktet i Skogsøyplanen må fjernes.