Prosjektplanleder Kristian de Lange fra Statens vegvesen presenterte detaljerte kart over de tre traséalternativene som er aktuelle når ny E 39 skal bygges. Foto: Petter Emil Wikøren

Den mye omtalte planlegging av nye firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger er i gang og målet er å ha et vedtak for delstrekningen klar før sommeren. Tirsdag kveld fikk kommunens innbyggere informasjon om de ulike traseforslagene da Statens Vegvesen holdt folkemøte.

LES OGSÅ:

Skapte reaksjoner

De tre alternativene hadde under kveldens møte alle sine tilhengere, men det var motstanderne som var mest høylytt og flere til dels detaljerte bekymringer ble lagt frem. Blant annet var beboere i Vestre Skogsfjord bekymret.

– Skal Vestre Skogsfjord i fremtiden bare være et veikryss? Forslaget slik det ligger nå er ei ulykke for gården vår og alle i Skogsfjord, sa en opprørt tilhører fra salen.

Også politikerne i Mandal kom på banen. Alf G. Møll spurte om vegvesenet har tatt høyde for økt trafikk til den kommende havna.

– Det sies her at trafikken til havna blir liten, men det er feil, det vil bli ganske stor trafikk, hevdet Møll. Nils Ragnar Tvedt fra Statens Vegvesen hevdet det ikke var deres ansvar å lage vei til havna i dette prosjektet.

– Forslaget med ny vei til havna har jo bystyret stemt ned, også Frp, kommenterte Morten Ekeland (SV) fra salen.

– Det er bare noe vas, repliserte Møll til latter fra salen.

Også bekymringer rundt kostnader ble fremlagt fra publikum.

– Veien østover støtte på problem med dårlig fjell og det betydde økt utgifter, vil det være slike problem ved denne utbyggingen, spurte en av de fremmøtte.

– Nei, slik det ser ut har vi ikke slike problemer med fjellgrunnen, svarte Tvedt fra Statens Vegvesen.

Hvilken trasé?

LES OGSÅ:

Når kostnadene rundt trasealternativene er kartlagt, vil Statens vegvesen komme med sin anbefaling til kommunen. Den anbefalte traseen blir forelagt kommunene i februar, hvorpå politikerne skal så fatte en avgjørelse. Planleggingsleder de Lange tør ikke spå hvilken trase som blir anbefalt politikerne.

– Nei, det tør jeg ikke si noe om nå, vi må først få frem den økonomiske kartleggingen og så må den veies opp mot miljøet, sier de Lange til Lindesnes etter møtet.

– Når tilsvarende vei ble bygd i Aust-Agder, ble det da lagt vekt på økonomi eller miljø ved de enkelte traseanbefalinger?

– Det var litt begge deler, men miljøkonsekvensene ble lagt vekt på der de var store, svarer de Lange.

Byggestart i 2018

Motorveien som skal ha en skiltet fartsgrense på 110km/t skal sikre en bedre ferdsel som hovedferdsåre mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest. Men før byggingen av ny E 39 kan starte, skal et av de tre trasealternativene i Mandal og Lindesnes kommune vedtas. Dette har tidligere skapt heftig debatt noe møtet tirsdag vitnet om.

Vegen har i dag altfor dårlig standard og er svært langt fra å innfri regjeringens transportmål om et «effektivt, tilgjengelig, trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem, som dekker samfunnets behov for transport og fremmer distriktenes utvikling». Dersom forslaget til NP 2014-23, Ny Transport Plan, blir vedtatt i Stortinget med den mest ambisiøse budsjettplan, er målet å starte bygging av ny E39 i 2018, heter det i Statens Vegvesens prosjektbeskrivelse på deres nettside. Men først skal altså den beste ruten gjennom kommunene finnes.